Nebýt pojištěn, [...]


Význam: Kdybych nebyl pojištěn, [...]

Gramatika: The infinitive here reports an irreal condition. The main clause in such constructions may have the conditional or indicative mood: já mít peníze, koupím to/koupil jsem to; já být tebou, šel bych k lékaři