k zvracení


Gramatika: zvracení n.; být k něčemu (abstract noun) reports purpose, use, description that deserves something/someone (e.g. být k nevydržení - I cannot stand it; nebýt k ničemu - to be of no use, být k popukání - to be enought to make you split your sides with laughter