stanička


Gramatika: f. diminutive of stanice - station