udržet


Význam: dokázat držet něco, někoho v určité poloze, určitém stavu

Gramatika: pf.; impf. udržovat