svědomí


Význam: vědomí nebo pocit mravní odpovědnosti za vlastní jednání

Gramatika: n.