obzor


Význam: horizont

Gramatika: m.

anglicky: horizon