zhrozit se


Význam: dostat strach, hrůzu, zděsit se

Gramatika: pf. ; impf. hrozit se

anglicky: to be horrified