měřit


Význam: zjišovat rozměry

Gramatika: impf.; pf. změřit