plnit A(něco, někoho) I (něčím)


Význam: dělat něco plným, naplňovat

Gramatika: impf.