ohrožovat A (někoho) I (něčím)


Gramatika: impf.; pf. ohrozit