sklánět se (někam)


Gramatika: impf. (-nějí se); pf. sklonit se

anglicky: to bend downward