přiblížit se D(něčemu, někomu)


Gramatika: pf.; impf. přibližovat se