odvracet se od G (něčeho) (k D (někomu, něčemu))


Gramatika: impf.; pf. odvrátit se