osvobozující krása


Gramatika: osvobozující - Present Active Participle of osvobozovat impf.; krása f.