v nepříčetném stavu


anglicky: in a state of insanity