člen


Gramatika: m.: nom. pl. členové

anglicky: member