zjištěn


Gramatika: PPP cf. zjistit pf. (impf. zjišt'ovat)