rozpuštěn


Gramatika: PPP cf. rozpustit pf. (impf. rozpouštět)