namířen


Gramatika: PPP cf. namířit pf. (impf. mířit)