sveden


Gramatika: PPP cf. svést pf. (impf. svádět)

anglicky: to seduce