na sklonku mého života


Význam: ke konci mého života