zprznit


Význam: znásilnit

Gramatika: pf./impf. prznit