odstranýn


Gramatika: PPP cf. odstranit pf. (impf. odstra˛ovat)

anglicky: removed