učinit


Význam: udělat dobře

Gramatika: pf./impf. činit