vypracovanŠ do detailý


Gramatika: PPP cf. vypracovat pf./impf. vypracovŠvat

anglicky: elaborated in detail