doplněn


Gramatika: PPP cf. vyvrátit pf. (impf. vyvracet)