toho času


Význam: v té době

anglicky: at that time