hlade hladová


Význam: y hladový mizero

Gramatika: coll. voc.

anglicky: you skinflint