kdyby byl umřel po dobrým


anglicky: if he had died amicably