povězte


Gramatika: impv. < povědět pf./impf. povídat

anglicky: narrate