promluvit s někým


Gramatika: pf./impf. promlouvat