promluvit s někým


Gramatika: pf./impf. promlouvat

anglicky: talk (something) over with someone