Nato von mně chtěl vydrat tu sekyrku.Význam: Potom mi chtěl násilně vzít tu sekyru.