Nato von mně chtěl vydrat tu sekyrku.Význam: Potom mi chtěl násilně vzít tu sekyru.

anglicky: Then he wanted to grab the axe away from me.