mně to připadá, jakobych měl soudit řezníka za to, že porazil krávu ....anglicky: it seems to me as though I should as well judge a butcher for slaughtering a cow...