svlékat něco


Gramatika: impf./pf. svléci, svléknout