až (se dech tajil nad tou čistotou)


Gramatika: dech - m.; tajit se nad I (něčím) impf.; až - conj. reporting result "so (much) that..."