Náš Jára Cimrman

Gramatika 2: Který

Který. The Cimrman manuscripts were vandalized. Restoration process was immediately launched by Cimrmanologists, but work on chemical analysis of the stains stalled when its funding ran out. Professor Fiedler from Vienna, a high school teacher, then single-handedly attempted to reconstruct the missing parts, but his sentences are at times short, and sometimes even redundant. Connect the two sentences that seem to belong together with který to make the style a bit more sophisticated.

Reconstruct the original sentences. If you need review on který, here is a short description of how který works. Look for more hints by clicking on "Nápověda".

(a) Byli jsme na návštěvě u Čechova. Cimrman Čechovovi pohnojil višňový sad. (Nápověda)

(b) Ve hře "Ztráta třídní knížky" se dozvíme o zajímavých zkušenostech. Cimrman měl tyto zkušenosti, když reformoval haličské školství. (Nápověda)

(c) Maminka nám zase podala krupicovou kaši. Nenávidím krupicovou kaši.(Nápověda)

(d) Cimrmanovi rodiče se rozhodli odstěhovat do Prahy.  Cimrmanovi rodiče žili ve Vídni. (Nápověda)

(e) Huschek je matrikář. Tento matrikář prováděl většinu zápisu ve stavu opilosti.(Nápověda)

(f) Cimrman donosil šatstvo. To šatstvo použila jeho sestra Luise. (Nápověda)

(g) Cimrman předložil americké vládě nejen projekt Panamského průplavu, ale také operu. Jeho opera nese jméno Panama. (Nápověda)

(h) Cimrman konstruoval zvláštní vzducholoď. Za tuto vzducholoď mu poděkoval Zeppelin. (Nápověda)

(i) Ve Vídni byla kriminalistická, hudební a baletní škola. Cimrman učil v této škole. (Nápověda)

(j) Cimrman psal různým světovým velikánům inspirující dopisy. Na tyto dopisy však žádný z nich neodpověděl. (Nápověda)

Další stránky: Case/Jenž