Náš Jára Cimrman

Gramatika 3: jenž

Jenž. After you have reconstructed the text in a more proper manner with relative pronoun který, some Cimrmanologists started arguing that the more formal “jenž” in place of “který” should have been in the original sentences, since the text is of a scholarly nature.

Reconstruct the original sentences. If you need review on jenž, here is a short description of how jenž works. Look for more hints by clicking on "Nápověda".

(a) Byli jsme na návštěvě u Čechova, kterému Cimrman Čechovovi pohnojil višňový sad. (Nápověda)

(b) Ve hře "Ztráta třídní knížky" se dozvíme o zajímavých zkušenostech, které Cimrman měl, když reformoval haličské školství. (Nápověda)

(c) Maminka nám zase podala krupicovou kaši, kterou nenávidím.(Nápověda)

(d) Cimrmanovi rodiče, kteří žili ve Vídni, se rozhodli odstěhovat do Prahy. (Nápověda)

(e) Huschek je matrikář, který prováděl většinu zápisu ve stavu opilosti.(Nápověda)

(f) Cimrman donosil šatstvo, které použila jeho sestra Luise. (Nápověda)

(g) Cimrman předložil americké vládě nejen projekt Panamského průplavu, ale také operu, která nese jméno Panama. (Nápověda)

(h) Cimrman konstruoval zvláštní vzducholoď, za kterou mu poděkoval Zeppelin. (Nápověda)

(i) Ve Vídni byla kriminalistická, hudební a baletní škola, v které učil. (Nápověda)

(j) Cimrman psal různým světovým velikánům inspirující dopisy, na které však žádný z nich neodpověděl. (Nápověda)

Další stránky: Case/který